بازی 8Bit Armies

RTS

معرفی و دانلود بازی 8Bit Armies

درباره بازی سبک بازی: Real-time strategy تاریخ انتشار بازی: 18Feb, 2009 سازنده: Petroglyph ناشر: Petroglyph نمره متا: 69 | استیم:…