بازی فشرده

TBT

دانلود بازی The Feud: Wild West Tactics

درباره بازی سبک بازی: turn based tactical تاریخ انتشار بازی: 22Jul, 2020 سازنده: Galaxy Pest Control ناشر: Galaxy Pest Control…
TBT

دانلود بازی Dreadlands

درباره بازی سبک بازی: turn-based tactical تاریخ انتشار بازی: 10Mar, 2020 سازنده: Blackfox Studios ناشر: Fatshark نمره متا: – | استیم:…
4X

دانلود بازی Interstellar Space: Genesis

درباره بازی سبک بازی: turn-based space 4X strategy  تاریخ انتشار بازی: 25Jul, 2019 سازنده: Praxis Games ناشر: Praxis Games نمره…
RTS

دانلود بازی War Room

درباره بازی سبک بازی: Simulation, Real Time تاریخ انتشار بازی: 17Nov, 2020 سازنده: Binge Gaming OU, Wastelands Interactive ناشر: Binge Gaming…
RTS

دانلود بازی Close Combat: The Bloody First

درباره بازی سبک بازی: Real-time strategy تاریخ انتشار بازی: 3Oct, 2019 سازنده: Slitherine Ltd. ناشر: Slitherine Ltd. نمره متا: –…