بازی جدید

4X

دانلود بازی Fallen Enchantress

درباره بازی سبک بازی: 4X Grand Strategy City Builder تاریخ انتشار بازی: 22May, 2013 سازنده: Stardock Entertainment ناشر: Stardock Entertainment…
RTS

دانلود بازی Warcraft II

درباره بازی سبک بازی: Real-time Strategy تاریخ انتشار بازی: September 30, 1999 سازنده: Blizzard Entertainment, Inc ناشر: Blizzard Entertainment, Inc…
Wargames

دانلود بازی Europa Universalis III

درباره بازی سبک بازی: Wargame تاریخ انتشار بازی: 23Jan, 2007 سازنده: Paradox Development Studio ناشر: Paradox Interactive نمره متا: 83…
TBS

دانلود بازی Eador Imperium

درباره بازی سبک بازی: WarGame, turn-based tactics تاریخ انتشار بازی: 27Jan, 2017 سازنده: Snowbird Games ناشر: Snowbird Games نمره متا:…
Simulation

دانلود بازی Omerta City of Gangsters

درباره بازی سبک بازی: Simulation تاریخ انتشار بازی: 31Jan, 2013 سازنده: Haemimont Games ناشر: Kalypso Media Digital نمره متا: 54…
City Building

دانلود بازی Anno 1602

درباره بازی سبک بازی: City Building تاریخ انتشار بازی: September 24, 1998 سازنده: Max Design GesMBH  ناشر: Ubisoft نمره متا:…
City Building

دانلود بازی Anno 1701

درباره بازی سبک بازی: City Building تاریخ انتشار بازی: October 26, 2006 سازنده: Related Designs   ناشر: Ubisoft نمره متا: 79…
City Building

دانلود بازی Anno 1503

درباره بازی سبک بازی: City Building تاریخ انتشار بازی: March 23, 2003 سازنده: Max Design GesMBH ناشر: Ubisoft نمره متا: 74…
RTT

دانلود بازی Kingdom Under Fire: Heroes

درباره بازی سبک بازی: Real-time tactics تاریخ انتشار بازی: 24Jun, 2020 سازنده: Blueside ناشر: Blueside نمره متا: – | استیم: 9…