اندروید

Tower Defense

دانلود بازی موبایل Plants vs Zombies™ 2

درباره بازی سبک بازی: tower defense تاریخ آخرین آپدیت: February 18, 2020 سازنده: ELECTRONIC ARTS اندروید مورد نیاز: 4.1 به…
Multiplayer Strategy

دانلود بازی موبایل Boom Beach

درباره بازی سبک بازی: multiplayer strategy تاریخ آخرین آپدیت: December 5, 2019 سازنده: Blizzard Entertainment, Inc اندروید مورد نیاز: 4.1…
Card Game

دانلود بازی موبایل Hearthstone

درباره بازی سبک بازی: card game تاریخ آخرین آپدیت: February 6, 2020 سازنده: Blizzard Entertainment, Inc اندروید مورد نیاز: 5…
Multiplayer Strategy

دانلود بازی موبایل Stronghold Kingdoms

درباره بازی سبک بازی: multiplayer strategy تاریخ آخرین آپدیت: February 17, 2020 سازنده: Firefly Studios اندروید مورد نیاز: 5 به…
RTS

دانلود بازی موبایل Battleplans

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy تاریخ آخرین آپدیت: April 21, 2019 سازنده: Broken Spear Inc اندروید مورد نیاز: 4.4…
Multiplayer Strategy

دانلود بازی موبایل War Commander: Rogue Assault

درباره بازی سبک بازی: multiplayer strategy تاریخ آخرین آپدیت: February 16, 2020 سازنده: KIXEYE اندروید مورد نیاز: 4.2 به بالا…
Simulation

دانلود بازی موبایل Pocket City

درباره بازی سبک بازی: simulation تاریخ آخرین آپدیت: January 7, 2020 سازنده: Codebrew Games اندروید مورد نیاز: 4.4 به بالا…
Simulation

دانلود بازی موبایل Rebel Inc

درباره بازی سبک بازی: simulation تاریخ آخرین آپدیت: January 23, 2020 سازنده: Ndemic Creations اندروید مورد نیاز: 4.4 به بالا…
Turn Base Strategy

دانلود بازی موبایل The Battle for Wesnoth

درباره بازی سبک بازی: turn-based strategy تاریخ آخرین آپدیت: November 9, 2019 سازنده: Alessandro Pira اندروید مورد نیاز: 2.3 به…