معرفی و دانلود بازی

City Building

دانلود بازی Cities: Skylines Campus

درباره بازی سبک بازی: City-Building Game تاریخ انتشار بازی: 21May, 2019 سازنده: Colossal Order ناشر: Paradox نمره متا: نمره متا:…
RTS

دانلود بازی S.W.I.N.E. HD Remaster

درباره بازی سبک بازی: Real Time Strategy تاریخ انتشار بازی: 23May, 2019 سازنده: Kite Games ناشر: Assemble Entertainment نمره متا:…
RTS

دانلود بازی Total War: THREE KINGDOMS

درباره بازی سبک بازی: Real Time Strategy تاریخ انتشار بازی: 23May, 2019 سازنده: CREATIVE ASSEMBLY ناشر: SEGA نمره متا: 83…
RTS

دانلود بازی Ancestors Legacy Saladin’s Conquest

درباره بازی سبک بازی: Real Time Strategy تاریخ انتشار بازی:  22May, 2018 سازنده: Destructive Creations ناشر: 1C Company نمره متا:…
RTS

دانلود بازی Scourge of War: Waterloo

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy تاریخ انتشار بازی: 19Nov, 2015 سازنده: NorbSoftDev ناشر: Slitherine Ltd. نمره متا: – |…
City Building

دانلود بازی Surviving Mars Green Planet

درباره بازی سبک بازی: City Building تاریخ انتشار بازی: 15Nov, 2018 سازنده: Haemimont Games ناشر: Paradox Interactive نمره متا: 76 |…
TBS

دانلود بازی Warlock 2: Wrath of the Nagas

درباره بازی سبک بازی: Turn-based strategy تاریخ انتشار بازی:10Apr, 2014 سازنده: Ino-Co Plus ناشر: Paradox Interactive نمره متا: 73 |…
TBS

دانلود بازی Civilization call to power II

درباره بازی سبک بازی: Turn-based strategy تاریخ انتشار بازی: 1999 سازنده: Activision ناشر: Activision نمره متا: – | استیم: 5 معرفی…
RTS

دانلود بازی Dawn of War III

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy تاریخ انتشار بازی: 27Apr, 2017 سازنده: Relic Entertainment ناشر: SEGA نمره متا: 77 |…
بستن