معرفی و دانلود بازی

RTS

دانلود بازی The Entente

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy تاریخ انتشار بازی: 11Aug, 2003 سازنده: Lesta Studio ناشر: Buka Entertainment نمره متا: –…
TBS

دانلود بازی Shogun’s Empire: Hex Commander

درباره بازی سبک بازی: turn-based strategy تاریخ انتشار بازی: 27Jun, 2019 سازنده: Home Net Games ناشر: Home Net Games نمره…
RTS

دانلود بازی Mount & Blade Warband: Napoleonic Wars

درباره بازی سبک بازی:Action role-playing game, Strategy game تاریخ انتشار بازی: April 19, 2012 سازنده: TaleWorlds Entertainment ناشر: TaleWorlds Entertainment…
RTS

دانلود بازی Total War: THREE KINGDOMS

درباره بازی سبک بازی: Real Time Strategy تاریخ انتشار بازی: 23May, 2019 سازنده: CREATIVE ASSEMBLY ناشر: SEGA نمره متا: 83…
RTS

دانلود بازی Kingdom Wars 2: Definitive Edition

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy تاریخ انتشار بازی: 9Jul, 2019 سازنده: Reverie World Studios ناشر: Reverie World Studios نمرات:…
Wargames

دانلود بازی Field of Glory: Empires

درباره بازی سبک بازی: grand strategy | WarGame تاریخ انتشار بازی: 11Jul, 2019 سازنده: Ageod ناشر: Slitherine Ltd. نمرات: Steam:  معرفی…
City Building

دانلود بازی Kingdoms and Castles

درباره بازی سبک بازی: City Builder تاریخ انتشار بازی: 20Jul, 2017 سازنده: Lion Shield, LLC ناشر: Lion Shield, LLC نمرات:…
Wargames

دانلود بازی Imperator: Rome

درباره بازی سبک بازی: grand strategy تاریخ انتشار بازی:25Apr, 2019 سازنده: Paradox Interactive ناشر: Paradox Interactive نمره متا: – |…
TBS

دانلود بازی Field of Glory II: Wolves at the Gate

درباره بازی سبک بازی: Turn-Based Strategy تاریخ انتشار بازی: 27Sep, 2018 سازنده: Byzantine Games ناشر: Slitherine Ltd نمره متا: 84…
بستن