معرفی و دانلود بازی

TBS

دانلود بازی Strategic Mind: Blitzkrieg

درباره بازی سبک بازی: turn-based strategy تاریخ انتشار بازی:  25Oct, 2019 سازنده: Starni Games ناشر: Starni Games نمره متا: –…
RTT

دانلود بازی Blackthorn Arena

درباره بازی سبک بازی: real-time combat تاریخ انتشار بازی: 17Jan, 2020 سازنده: PersonaeGame Studio ناشر: CreativeForge Games نمره متا: –…
RTS

دانلود بازی Age of Empires II: Definitive Edition

درباره بازی سبک بازی: Real-time Strategy تاریخ انتشار بازی: 14Nov, 2019 سازنده: Forgotten Empires ناشر: Xbox Game Studios نمره متا:…
4X

دانلود بازی Sid Meier’s Alpha Centauri

درباره بازی سبک بازی: 4X تاریخ انتشار بازی: February 12, 1999 سازنده: Firaxis Games, Westlake Interactive ناشر: Electronic نمره متا: –…
RTS

دانلود بازی Loria

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy تاریخ انتشار بازی: 27Nov, 2018 سازنده: Loria ناشر: Loria نمره متا: – | استیم:…
TBS

دانلود بازی Age of Wonders Shadow Magic

درباره بازی سبک بازی: turn-based strategy تاریخ انتشار بازی: July 25, 2003 سازنده: Triumph Studios ناشر: Paradox Interactive نمره متا:…
City Building

دانلود بازی Banished

درباره بازی سبک بازی: city-building تاریخ انتشار بازی: 18Feb, 2014 سازنده: Shining Rock Software LLC ناشر: Shining Rock Software LLC…
RTS

دانلود بازی Cultures 2

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy تاریخ انتشار بازی: 12 July 2002 سازنده: Mithis Games, THQ Nordic ناشر: HandyGames نمره متا:…
City Building

دانلود بازی Zeus + Poseidon

درباره بازی سبک بازی: City Building تاریخ انتشار بازی: 25June 2001 سازنده: Impressions Games ناشر: Sierra Entertainment نمره متا: –…