دانلود بازی موبایل

TBT

دانلود بازی Field of Glory II: Medieval

درباره بازی سبک بازی: turn-based tactical تاریخ انتشار بازی: 4Feb, 2021 سازنده: Byzantine Games ناشر: Slitherine Ltd نمره متا: – |…
WarGame

دانلود بازی موبایل European War 4: Napoleon

درباره بازی سبک بازی: Wargame تاریخ آخرین آپدیت: January 10, 2020 سازنده: EasyTech اندروید مورد نیاز: 4.0 به بالا قیمت…
WarGame

دانلود بازی موبایل European War 6: 1804

درباره بازی سبک بازی: Wargame تاریخ آخرین آپدیت: April 7, 2020 سازنده: EasyTech اندروید مورد نیاز: 4.4 به بالا قیمت…
WarGame

دانلود بازی موبایل European War 6: 1914

درباره بازی سبک بازی: Wargame تاریخ آخرین آپدیت: March 16, 2020 سازنده: EasyTech اندروید مورد نیاز: 5.0 به بالا قیمت…
Simulation

دانلود بازی موبایل Plague Inc

درباره بازی سبک بازی: Simulation تاریخ آخرین آپدیت: February 21, 2019 سازنده: Miniclip.com اندروید مورد نیاز: 4.0 به بالا قیمت…
RTS

دانلود بازی موبایل Polytopia

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy  تاریخ آخرین آپدیت: April 14, 2020 سازنده: Midjiwan AB اندروید مورد نیاز: 4.0 به…
RTS

دانلود بازی موبایل Mushroom Wars 2

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy  تاریخ آخرین آپدیت: March 27, 2020 سازنده: Zillion Whales اندروید مورد نیاز: 4.4 به…
Paid Games

دانلود بازی موبایل Dont Starve

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy  تاریخ آخرین آپدیت: March 12, 2020 سازنده: Klei Entertainment Inc اندروید مورد نیاز: 5.0…
Paid Games

دانلود بازی موبایل Don’t Starve: Shipwrecked

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy  تاریخ آخرین آپدیت: November 22, 2019 سازنده: Klei Entertainment Inc اندروید مورد نیاز: 5.0…