وضعیت سرور ها

اسم بازیوضعیتپلیر هانوع بازیمپآدرس
Mount and Bladeآنلاین0/32DeathmatchThe Arena213.108.243.4:7240
Mount and Blade (steam)آفلاین213.108.243.4:7242
Mount and Blade Napoleonic Warsآفلاین213.108.243.4:7243
Mount and Blade With Fire and Swordآفلاین213.108.243.4:7244
Minecraftآنلاین0/32213.108.243.4:25565
سرویس کاهش پینگ استراتژیک کلاب راه اندازی شد!اطلاعات بیشتر
+