سطوح کاربری

کاربر معمولی

رایگان

  • دسترسی به بیش از ۶۰۰ بازی و مد
  • لینک مستقیم برای همه بازی ها
  • لینک غیر مستقیم برای مد ها
  • عدم دسترسی به بخش ورکشاپ
  • مشاهده تبلیغات و پاپ آپ
  • سرعت دانلود محدود

کاربر ویژه

8 هزار تومانماهانه

 • دسترسی به بیش از ۶۰۰ بازی و مد
 • لینک مستقیم برای همه بازی ها
 • لینک مستقیم برای همه مد ها
 • دسترسی به بخش ورکشاپ
 • عدم مشاهده تبلیغات و پاپ آپ
 • سرعت دانلود نا محدود

انتخاب

سطوح کاربری