دانلود بازی استراتژیک

معرفی و دانلود بازی

معرفی و دانلود بازی Endless Legend: Inferno

درباره بازی سبک بازي: Simulation تاریخ انتشار بازی: 18Sep, 2014 – 2Aug, 2018 سازنده: AMPLITUDE Studios ناشر: SEGA نمره متا:…
معرفی و دانلود بازی

معرفی و دانلود بازی Offworld Trading Company

درباره بازی سبک بازي: Simulation تاریخ انتشار بازی: 28Apr, 2016 سازنده: Mohawk Games ناشر: Stardock Entertainment نمره متا: نمره متا: 78…
معرفی و دانلود بازی

معرفی و دانلود بازی Dota 2

درباره بازی سبک بازي: Simulation, Strategy تاریخ انتشار بازی: 25Oct, 2018 سازنده: Hologryph ناشر: tinyBuild نمره متا: نمره متا: –…
معرفی و دانلود بازی

معرفی و دانلود بازی Party Hard 2

درباره بازی سبک بازي: Simulation, Strategy تاریخ انتشار بازی: 25Oct, 2018 سازنده: Hologryph ناشر: tinyBuild نمره متا: نمره متا: –…
معرفی و دانلود بازی

معرفی و دانلود بازی Wasteland 2: Director’s Cut

درباره بازی سبک بازي: Strategy تاریخ انتشار بازی: 18Sep, 2014 سازنده: inXile Entertainment ناشر: inXile Entertainment نمره متا: نمره متا:…
معرفی و دانلود بازی

معرفی و دانلود بازی Neighbours From Hell Compilation

درباره بازی سبک بازي: Strategy تاریخ انتشار بازی: 20Feb, 2004 سازنده: JoWooD Vienna ناشر: THQ Nordic نمره متا: نمره متا:…
معرفی و دانلود بازی

معرفی و دانلود بازی Project Hospital

درباره بازی سبک بازي: Simulation, Strategy تاریخ انتشار بازی: 30Oct, 2018 سازنده: Oxymoron Games ناشر: Oxymoron Games نمره متا: نمره…
معرفی و دانلود بازی

معرفی و دانلود بازی Galactic Civilizations III

درباره بازی سبک بازي: 4X, Turn-based strategy تاریخ انتشار بازی: 14May, 2015 سازنده: Stardock Entertainment ناشر: Stardock Entertainment نمره متا:…
معرفی و دانلود بازی

معرفی و دانلود بازی Victory At Sea Pacific

درباره بازی سبک بازي: Real Time Strategy تاریخ انتشار بازی 14Sep, 2018 سازنده: Evil Twin Artworks ناشر: Evil Twin Artworks…
بستن